Forbundet har nedsat et PR-udvalg, hvis opgave er dels internt at formidle information om aktiviteter og tilbud og dels eksternt at varetage kommunikation med presse og andre interessenter. PR-udvalget vil med tiden indsamle best practice på PR-området og formidle mellem klubberne.

Medlemmerne er:

Mikkel Christoffersen (formand): Facebook, WAKO og presse
Nicolai Fedderholdt: Kampagner, grafik og visuelle udtryk
Jannie Kuno Hansen (orlov): Hjemmeside

email: pr@dktf.dk

Mikkel 
Mikkel: mc.rslis@gmail.com / +45 2049 1885

Nicolai
Nicolai: nfedderholdt@me.com / +45 2067 3837

Jannie K
Jannie: janniekunohansen@gmail.com / +45 4588 8026
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 9. februar 2017